27 juni 2022

Nederland belangrijke proeftuin voor inzet elektrische voertuigen als virtuele energiecentrale

Groot Europees samenwerkingsproject SCALE van start

Een groot nieuw Europees samenwerkingsproject, SCALE, gaat onderzoek doen naar het onbenutte potentieel van elektrische voertuigen en hernieuwbare energie.  In Nederland worden in de regio Utrecht 500 bi-directionele elektrische auto’s ingezet als ‘virtuele energiecentrale’. In Eindhoven onderzoekt SCALE de optimale combinatie van heavy duty laden en ontladen van e-trucks langs de snelweg gecombineerd met opwek uit zonnepanelen en opslag in statische batterijen. En in Rotterdam en Utrecht is het slim laden van light electric vehicles onderwerp van het project.

 

In SCALE werken autofabrikanten als Hyundai, Renault, SONO, Polestar en VDL onder leiding van het Nederlandse kennis-en innovatiecentrum ElaadNL, samen met universiteiten, kennispartners, e-Mobility Service Providers zoals We Drive Solar, laadpaalfabrikanten als ABB, netbeheerders, consumentenverenigingen en overheden zoals de gemeente Utrecht. Ze bundelen hun krachten om het slim opladen en terug laden van elektrische voertuigen te verkennen en te testen. Zo draagt het project bij aan de ontwikkeling van een ​​nieuw duurzaam energie-ecosysteem dat optimaal gebruikmaakt van de flexibiliteit die elektrische voertuigen bieden.

Voorbereiden op de massa uitrol van elektrische voertuigen

SCALE heeft een strategische opdracht van de Europese Commissie: het creëren van momentum en de weg vrij maken voor de Fitfor55-ambities, gedreven door de EU-strategie voor slimme mobiliteit en de EU Green Deal. Die streeft ernaar om tegen 2030 30 miljoen elektrische voertuigen op de weg te hebben. Die moeten onderdeel worden van een gedecentraliseerd energiesysteem dat tegelijkertijd zowel de transport- als de energiesector koolstofarm maakt. Centraal in SCALE staat dan ook de ontwikkeling van slimme laadconcepten die in staat zijn om miljoenen elektrische voertuigen in te zetten in verschillende omgevingen. Met SCALE wordt een systeemblauwdruk ontwikkeld en de randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt voor het gebruikersgericht (slim) opladen en V2X voor Europese steden en regio’s.

Utrecht: inzet 500 bi-directionele elektrische auto’s als virtuele energiecentrale

In Utrecht bouwt We Drive Solar een groot bi-directioneel ecosysteem met 500 auto’s en 3.000 laadpunten. Hier onderzoeken de partners van SCALE de rol die het grootschalig inzetten van elektrische auto’s met V2G (vehicle to grid) kan spelen in het verminderen van pieken in de stroomvraag, het in voeden van meer duurzame stroom (uit zonnepanelen) en het handhaven van balans op het net. Aangezien deze auto’s ook stroom terug leveren, opereren ze gezamenlijk als een ’virtuele energiecentrale’. Door het opgeteld vermogen waarmee de auto’s kunnen laden en ontladen is er maximaal 5 megawatt flexibel inzetbaar voor netbeheer.

Eindhoven: heavy duty laden en ontladen e-trucks combineren met opwek en opslag

In Eindhoven focust SCALE op het opladen van voertuigen met hoge vermogens zoals e-trucks. Er wordt gewerkt met heavy duty snelladers (150 kW), lokale opwek uit zonnecellen en de inzet van statische batterijen voor lokale opslag. Onder andere door de inzet van simulaties zoekt SCALE naar een optimale inrichting van toekomstige locaties voor het laden op hoge vermogens langs de snelweg.

Rotterdam/Utrecht: slim laden van light electric vehicles

In Rotterdam en Utrecht wordt met 300 light electric vehicles onderzocht hoe deze het meest optimaal slim geladen kunnen worden. Door slim laden wordt het tijdstip en de snelheid van laden automatisch aangepast aan bijvoorbeeld de opwek van duurzame stroom en voor het vermijden van pieken op het stroomnet.

Partners in SCALE

Het consortium van SCALE bestaat uit toonaangevende Europese e-mobiliteitspartijen en wordt geleid door ElaadNL, het Nederlandse kennis- en innovatiecentrum voor het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. In SCALE werken partners samen die de hele waardeketen voor slim opladen en terug laden bestrijken: autofabrikanten en oplaadfabrikanten (Hyundai, Renault, SONO, Polestar, VDL, ABB), regionale en landelijke netbeheerders (LVN, Enedis), Flexibility Service Providers (Enervalis), Europees Crowd Balancing Plattform (Equigy), Charge Point Operators en e-Mobility Service Providers (We Drive Solar, GoodMoovs, Current, EMS), overheden (Gemeente Utrecht), onderzoeks- en kennispartners (ElaadNL, Bayern Innovativ, RISE, Trialog, CERTH, Universiteit Utrecht, Chalmers, FIER, Rupprecht Consult), Europese netwerken (POLIS, UEMI, AVERE), evenals consumentenverenigingen (Elbil).

Driejarig Europees project

Partijen uit acht landen werken drie jaar samen aan SCALE om het potentieel van elektrische voertuigen en hernieuwbare energie in te zetten. SCALE staat voor Smart Charging ALignment for Europe. Het SCALE-project wordt gefinancierd door het nieuwe Horizon Europe-programma van de EU en zal in totaal ca. 10€ miljoen ontvangen aan cofinanciering. Het project is van start gegaan in juni 2022.

Disclaimer. Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon Europe-programma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101056874. De visies en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of van het Horizon Europe-programma. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.