8 juli 2020

Nationale Agenda Laadinfrastructuur getekend: aanleg laadpalen in stroomversnelling

Zes regio’s gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om slim en snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Vandaag is de samenwerking in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur bekrachtigd.

Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben overheden, markt en netbeheerders landelijk afspraken gemaakt voor een goed laadnetwerk. Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken. Door samen te werken hoeft niet elke gemeente specialistische kennis in huis te halen. Ook kunnen ze samen aanbesteden, dat scheelt geld bij de aanleg. Daarnaast zorgt samen plannen ervoor dat laadpunten op een logische plek komen en ze snel geplaatst kunnen worden. Zowel in de straat voor particulieren, als bij bedrijventerreinen voor bussen en vrachtwagens.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Elektrisch rijden heeft veel voordelen. Om die maximaal te benutten moet je er wel van op aan kunnen dat je je auto overal in Nederland makkelijk kunt opladen. Dat vraagt de komende jaren nog veel werk. Daarom vind ik het mooi dat we samen met gemeenten, provincies en netbeheerders vandaag deze stap zetten op weg naar een landelijke dekkend netwerk van laadpalen.”

Daan Schut (Chief Transition Officer bij Alliander en lid algemeen bestuur ElaadNL) was namens alle netbeheerders en ElaadNL vertegenwoordigd. “De uitrol van laadinfrastructuur heeft grote impact op het elektriciteitsnet en vraagt daarmee flinke aanpassingen. De samenwerking in de NAL gaat enorm helpen in het planbaar maken van die honderduizenden nieuwe laadpalen en de bijbehorende aanpassing van het netwerk. De inzet van smart charging, waarbij slimmer gebruik wordt gemaakt de capaciteit van het bestaande net, gaat daarnaast belangrijk zijn om laadpieken te voorkomen en daarmee de energievoorziening in de toekomst betaalbaar te houden.”

Vooruitkijken en versnellen

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst maken de zes regio’s deze zomer een plan van aanpak hoe zij de uitrol van laadinfrastructuur regionaal gaan versnellen. Dat is de basis voor een plan op maat, dat elke gemeente maakt om de gebruikers te helpen. Daarin staat bijvoorbeeld waar snelladers, openbare laadpalen of slimme laadpleinen komen. In de overeenkomsten is afgesproken dat de regio’s hun plannen jaarlijks actualiseren en rapporteren over de voortgang.

Nederland goed in aanleg laadpunten

Het aantal elektrische auto’s groeit snel. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Er zijn veel innovatieve Nederlandse bedrijven die hun producten en kennis op het gebied van laadinfrastructuur exporteren. Nergens ter wereld staan zoveel laadpunten per vierkante kilometer als in Nederland.

Zie ook: Nationale Agenda Laadinfrastructuur