15 mei 2024

Extra onderzoek naar laadpleinen voor e-trucks en zwaar bouwmaterieel

Recent ontving ElaadNL de opdracht een verdiepend experiment op te zetten binnen het project ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’. ElaadNL onderzoekt in dat project in samenwerking met Rijkswaterstaat en TNO de technische schaalbaarheid van laadpleinen voor elektrische vrachtwagens.  

In het project ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’ zijn vijf onderzoeksthema’s: energie, logistiek, techniek, ruimtelijke ordening en businesscase. Het aanvullende experiment valt binnen het thema ‘energie’ en richt zich op het identificeren van potentiële nieuwe locaties in Nederland waar e-trucks en ander zwaar materieel op hoog vermogen willen laden, inclusief de impact van dergelijke pleinen op het stroomnet. Voor een geschikte locatie worden op de bestaande laadpleinen drie zaken onderzocht:

  1. Hoe ziet de elektriciteitsvraag van een laadplein eruit?
  2. Hoe past de elektriciteitsvraag van het plein in het stroomnet?
  3. Wat is de impact van (snel)laders en voertuigen?

In de eerste fase van het experiment onderzoekt ElaadNL het stroomgebruik van laadpleinen voor elektrische vrachtwagens (Heavy Duty Laadpleinen). Hierbij wordt gekeken naar de rol van het gebruik van lokaal opgewekte zonne- of windenergie en stationaire batterijen. Ook onderzoekt ElaadNL het type voertuigen, de impact van het laden op het stroomnet en de duur van een gemiddelde laadsessie. Aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de ruimte voor optimalisatie van de bestaande situatie binnen de bestaande netaansluiting. Bijvoorbeeld door het slim sturen van de tijd en snelheid van het opladen van de elektrische vrachtwagens.

In de tweede fase van het experiment wordt gekeken naar de impact van het laadplein op het stroomnet. Dat is zowel op vermogen en capaciteit als op Power Quality. Hoe sluiten slimme laadprofielen aan op de beschikbare ruimte op het transformatorstation? Hoe is hier optimalisatie mogelijk? En hoe zit het me de stroomkwaliteit, of ‘Power Quality’? Hierbij wordt gekeken hoe zuiver de laadstroom is die een voertuig gebruikt en de eventuele ‘vervuiling’ die door het opladen veroorzaakt wordt.

In de derde fase van het experiment doet ElaadNL aanvullend onderzoek naar de laders én voertuigen in het ElaadNL Testlab. Hier wordt in een gecontroleerde omgeving onderzocht wat de impact is van verschillende soorten vrachtwagens en laders op het stroomnet en andersom. In hoeverre hebben slimme laadsessies effect op het functioneren en de laadkarakteristieken van het voertuig?

Over het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen

Het project ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’ van Rijkswaterstaat dient als proeftuin voor zware laadinfrastructuur en biedt op zes locaties mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen en te delen, ten voordele van Nederlandse marktpartijen. Daarnaast wil het project bijdragen aan een snellere ontwikkeling en uitrol van laadpleinen in Nederland. De belangrijkste vraag binnen dit project is hoe een functionele, betaalbare en schaalbare (semi-)publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor zware logistiek eruit zou moeten zien richting 2025 en 2030.