Webinar

Laden op de bouwplaats: wat is er mogelijk?

donderdag 16 november 2023 / 12 uur

Flip Oude Weernink (ElaadNL) en Tobias Stöcker (ENI)

Elektrificatie van bouwmaterieel is een belangrijke ontwikkeling om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Netbeheerders spannen zich in om de bijpassende stroomvoorziening veilig en maatschappelijk verantwoord te faciliteren. Hoe gaan we al dat bouwmaterieel van stroom voorzien? Recent ondertekenden 45 partijen, waaronder ElaadNL en NBNL, het convenant SEB om deze transitie gezamenlijk mogelijk te maken.

Het opladen van elektrisch bouwmaterieel is een uitdaging voor netbeheerders omdat deze apparaten relatief veel stroom vragen vaak op plekken waar deze (nog) niet voorhanden is. Bij de aanleg van een nieuwe woonwijk kan er mogelijk rekening gehouden worden met emissieloos bouwen door de netaansluiting -die toch permanent nodig is voor de huizen- eerder aan te leggen en te benutten in de bouwfase. Dit is echter lastiger voor een tijdelijk infrastructureel project buiten de bebouwde kom, waar een dure tijdelijke netaansluiting nodig zou zijn. Ook de drukte op ons elektriciteitsnet vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om emissieloos bouwen toch te kunnen faciliteren.

Flip Oude Weernink

Emissieloos Bouwen

Heb je vragen over Emissieloos Bouwen? Neem gerust contact met mij op.

Neem deel aan de enquête 'Emissieloos Bouwen'

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de enquête ‘Emissieloos Bouwen’. Dit kan eenvoudig via onze website. De enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Deelnemen aan de enquête

ElaadNL en netbeheerders tekenen convenant schoon en emissieloos bouwen

Vijfenveertig partijen waaronder ElaadNL, Tennet en Netbheer Nederland tekenden op maandag 30 oktober het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten, grote opdrachtgevers en ministeries willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Elektrificatie van  bouwmaterieel is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Netbeheerders spannen zich in om de bijpassende stroomvoorziening veilig en maatschappelijk verantwoord te faciliteren.

Lees verder