Webinar

ElaadNL Webtalk: Veiligheid en het laden van elektrische voertuigen

donderdag 13 juni 2024 / 12 uur

Suzan Reitsma (RVO)

We willen allemaal dat de uitrol van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur zo veilig mogelijk plaats vindt. De werkgroep Veiligheid van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) zet zich hiervoor in.

De werkgroep bestaat uit experts van onder meer brancheorganisaties, de brandweer, overheden en verzekeraars. Ze doen onderzoek en gaan aan de slag met onder andere brandveiligheid, incidentmanagement, beschadigde batterijen en het veilig opladen in parkeergarages.

Voorzitter Suzan Reitsma neemt je in deze presentatie in vogelvlucht mee in het thema veiligheid en elektrisch vervoer. Aansluitend aan de presentatie sluiten Tommy Borger (Gemeente Amsterdam/G4), Tom Hessels (NIPV) en Sipke Castelein (RVO) aan om vragen te beantwoorden in het panelgesprek.