13 juli 2020

EV-rijders positief over slim laden

Groot onderzoek onder elektrische automobilisten over laden gepubliceerd

In maart 2020 onderzochten de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en ElaadNL de ervaringen en meningen van elektrische rijders over het (slim) laden van elektrische auto’s. In totaal namen aan dit onderzoek ruim 1.800 Nederlandse elektrische rijders deel. Tijdens een webinar op maandag 13 juli zijn de resultaten gedeeld. In het onderzoek was onder andere aandacht voor de manier waarop EV-rijders hun elektrische auto’s laden, welke knelpunten zij hierbij ervaren (in binnen- en buitenland) en wat de ervaring is met slim laden.

In het onderzoek wordt uitgebreid stilgestaan bij de ervaring van elektrische rijders met slim laden (Smart Charging). Slim laden wil zeggen: het tijdstip en de snelheid van laden sturen en optimaliseren. Bijvoorbeeld wanneer er veel aanbod is van zon- en windenergie, er weinig overige vraag is naar elektriciteit en de prijs voor elektriciteit laag is.

Bekijk de presentatie van het Nationaal Laadonderzoek 2020

EV-rijders leveren actieve bijdrage aan energietransitie

In het onderzoek gaf 86% van de deelnemers aan bekend te zijn met het principe van slim laden. Van de elektrische rijders die wel eens bewust slim geladen heeft (40 procent), was ruim een kwart positief en merkte 59% het verschil met gewoon laden niet. Deelnemers geven aan dat ze positief zijn vanwege bijvoorbeeld het laden op eigen zonnepanelen, financiële voordelen, het goede gevoel dat het geeft, de bijdrage aan een stabiel elektriciteitsnetwerk en het ontlasten van de eigen installatie thuis. EV-rijders leveren dus graag een actieve bijdrage aan de energietransitie en het gebruik van duurzame energie door hun auto slim op te laden.

Inzicht en controle over slimme laadsessies

Slim laden wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling (68%) en 4 van de 5 elektrische rijders uit het onderzoek is bereid om slim te laden. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat EV-rijders inzicht en controle willen over hun slimme laadsessies. Onoph Caron, directeur van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL: “Ik ben blij met dit onderzoek en de resultaten over slim laden. Het is mooi om te zien dat EV-rijders een positieve houding hebben ten opzicht van slim laden en hun bereidheid tot slim laden groot is. Tegelijkertijd geven ze ons in het onderzoek goede aandachtspunten om mee te nemen bij verdere ontwikkeling van slim laden.”

Download het onderzoeksrapport