1 juni 2016

Brabantse proef met slim opladen elektrische auto’s groot succes

Vandaag presenteren de Provincie Noord-Brabant en Enexis tijdens het Energy Festival de resultaten van het project ‘Slim Laden in Brabant’. Er zijn 255 nieuwe slimme laadpalen geplaatst in 35 Brabantse gemeenten. Een proef met slim laden buiten de piekuren op het elektriciteitsnet van Enexis is succesvol verlopen. Brabant innoveert op deze manier het opladen van elektrische auto’s.

In het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ ontwikkelen de provincie Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen. Het project is gestart in juni 2012 en loopt tot 2020. De ambitie: in 2020 100.000 elektrische auto’s op de Brabantse wegen die gebruik kunnen maken van lokale duurzame energie en slimme technologie en diensten. Naast het ontwikkelen van slimme, betaalbare laadpalen omvat de pilot ook een versneld werkproces en proeven met slim laden (Smart Charging).  Zo hadden deelnemende e-rijders in 2015 een vrije keuze voor een energieleverancier aan de publieke laadpaal. En dat is nu nog uniek in Nederland. Dat alles doen de provincie en Enexis in samenwerking met kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, andere kennisinstellingen, gemeenten, en marktpartijen.

Slim laden 
De proef met ‘Uitgesteld laden’, heeft in de tweede helft van 2015 plaatsgevonden in samenwerking met ElaadNL, Greenflux, The New Motion en 30 e-rijders. Doel van de proef was om te kijken of e-rijders waren te motiveren om hun elektrische auto op te laden buiten het piekmoment van het energienetwerk, dat plaatsvindt tussen 16.00 en 19.00 uur. Het laden werd automatisch uitgesteld naar middernacht tegen een  aantrekkelijk energietarief. De e-rijder kon desgewenst met een speciale app de laadsessie direct opstarten. Zo’n 30 e-rijders namen vrijwillig deel aan het experiment. En met succes: een groot gedeelte van de laadsessies (en daarmee het verbruik) is verplaatst. Dit geldt ook voor de sessies waarbij de auto werd ingeplugd op het piekmoment van het elektriciteitsnetwerk; twee-derde van de sessies ingeplugd tussen 16.00 en 19.00 uur is via uitgesteld laden verplaatst naar de nacht  wanneer er weinig stroomvraag is en de wind nog wel gewoon waait. Hiermee houden we het elektriciteitsnet betrouwbaar en betaalbaar.

Vrije keuze energieleverancier
Om vrije keuze van energieleverancier mogelijk te maken is achter de schermen Logische Allocatie ingericht. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik van de e-rijder toegewezen aan een virtuele aansluiting die is gekoppeld aan de energieleverancier van zijn/haar keuze. Zo maken we de weg vrij om in de toekomst eigen opgewekte energie te gebruiken via het openbare laadpunt. Tevens is het mogelijk om, in de toekomst, op deze manier het energieverbruik op verschillende publieke laadpalen via één leveringscontract af te sluiten. Dit kan leiden tot het goedkoper opladen van elektrische auto’s.

Tijdswinst geboekt
Een ander belangrijk resultaat van de pilot Slim Laden in Brabant is de versnelling van het proces van aanvraag  tot het plaatsen en aansluiten van de laadpaal. Een doorlooptijd van 15 weken voor het aanvraag- en realisatieproces blijkt haalbaar te zijn, als alles meezit. In 5 procent van de gevallen was dat zo. De gemiddelde doorlooptijd in de tweede fase van het project bedroeg 26 weken. Dat is 3 weken sneller dan in de eerste fase en 20 weken sneller dan in het verleden het geval was. Brabant werkt met andere betrokken partijen zoals Enexis en ElaadNL aan verdere verbeteringen op dit gebied.

Eén arbeidsgang
Tijdens het project experimenteerden de provincie Noord-Brabant en Enexis ook met verschillende vormen van één arbeidsgang. Bij één arbeidsgang ligt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de laadpaal en het aansluiten van de paal op het elektriciteitsnetwerk bij één partij. In de eerste fase van het project was de netbeheerder Enexis hiervoor verantwoordelijk en in de tweede fase de leverancier van de laadpalen, firma A.Hak. In beide gevallen blijkt het plaatsen van de laadpalen hierdoor sneller te verlopen. In plaats van twee keer een schop in de grond (een keer voor plaatsen van de paal en een keer om deze op het net aan te sluiten) hoeft dat maar een keer te gebeuren.

In sommige gevallen richtte de aannemer zelfs het parkeervak in als de gemeente hierom vroeg. Behalve tijdwinst levert één arbeidsgang ook minder overlast op voor de buurt.

Economische kansen voor Brabant

De resultaten van de proef bieden goede hoop om de ambitie van 100.000 elektrische auto’s in 2020 te verzilveren. ‘En dat niet alleen’ zo stelt Anne-Marie Spiering, gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling, Energie en Bestuur: ‘met de pilot Slim laden in Brabant laten we zien dat slimme laadinfrastructuur kansen biedt voor het vestigings- en investeringsklimaat in Brabant’.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over slim laden de Brabantse aanpak? Kijk op de website www.slimladenbrabant.nl of download het evaluatierapport ‘Slim laden in Brabant’.