Lopend project

Partners

SmoothEMS met Gridshield is een samenwerking van de Universiteit Twente, Kropman Installatietechniek, Amperapark, MENNEKES eMobility, a.s.r. verzekeringen en ElaadNL.

De aangesloten partners komen uit de hele keten en zijn denkers, makers én gebruikers. Alle kennis is hiermee aanwezig om SmoothEMS met Gridshield verder te ontwikkelen tot een systeem dat een nieuwe standaard kan zetten. Onze motivatie? Practice what you preach: we willen techniek inzetten om de energietransitie te versnellen. Zo maken we sneller meer laadpunten voor elektrische auto’s en de aanleg van zonnepanelen mogelijk.

Subsidie uit de MOOI-regeling

Het project ontvangt subsidie uit de MOOI-regeling van het ministeries van EZK en BZK. Meer over de MOOI-regeling leest u hier: https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/19-innovatieve-energieprojecten-de-stad-en-op-het-land-krijgen-een-boost-van-ruim-eu100