Lopend project

Living Labs

Drie living labs maken onderdeel uit van dit project dat tot maart 2024 duurt: de parkeerplaats van het hoofdkantoor van a.s.r. verzekeringen in Utrecht, het provinciehuis in Zwolle en de campus van de Universiteit Twente.

In die living labs onderzoeken we diverse varianten van het SmoothEMS met Gridshield. Ze verschillen in omvang en context (andere gebruikers) en zijn daarom heel geschikt om de techniek te testen. We testen de technologie zowel op een groot kantorenterrein in combinatie met tal van andere flexibele verbruiks- en productie-eenheden (bij a.s.r. verzekeringen) als op locaties die meer lijken op het stroomnet zoals dat bij iedereen in de wijk ligt (op de campus van de Universiteit Twente en bij het provinciehuis).