12 november 2021

Onderzoek onder transportondernemers: Veel uitdagingen en zorgen om laadbehoefte en netcapaciteit

Bedrijven met één of meer bedrijfsauto’s die actief zijn in de steden staan voor flinke uitdagingen wanneer zij hun wagenpark willen elektrificeren. Uit een onderzoek onder leden van TLN en evofenedex blijkt dat veel ondernemers richting 2025 op eigen terrein en ’s nachts gaan laden. Dit heeft uiteraard invloed op de netcapaciteit en het netwerk. Ook wil een groot deel van de ondernemers het gesprek aan gaan met de netbeheerder over de elektrificatie van het wagenpark en de verwachte groei met de komst van de zero emissiezones.

In de afgelopen maanden werkten TLN, evofenedex en ElaadNL samen aan een onderzoek over elektrisch laden in de logistieke sector. De centrale vraag was hoe de logistieke bedrijven zich voorbereiden op de toenemende elektrificatie van het wagenpark en waar zij verwachten te laden. Aangezien er vanaf 2025 ruim 30 binnensteden zijn waar alleen nog zero emissie voertuigen mogen komen, houden veel bedrijven zich nu al bezig met dit vraagstuk.

Flinke groei

Opvallend is dat een merendeel van de ondernemers een flinke groei van het aantal benodigde elektrische vracht- en bestelauto’s verwacht. In de periode tussen 2025 en 2030 is de verwachte groei van het aantal elektrische vrachtauto’s 230% en van het aantal bestelauto’s 248% in de periode tussen 2025 en 2030. Het uiteindelijke aantal voertuigen, dat elektrisch de dertig tot veertig steden moet gaan bevoorraden, zal al snel zo’n 12.000 zijn.

Bij bedrijf laden

De vervoerders en verladers verwachten zo’n zeven van de tien keer (69%) te gaan laden bij het bedrijf. Voor specifiek een vrachtauto ligt dit met 73% zelfs nog iets hoger. Dit is een groot verschil met het laden van personenvoertuigen, die voor een veel groter deel laden bij publieke laadoplossingen.

’s Nachts laden

Ook verwachten de logistiek ondernemers dat de voertuigen driekwart van de tijd ’s nachts zullen laden. In de operationele planning is er in die avond en nacht ruimte voor maximaal 7 uur laadtijd en overdag maximaal 3 uur. Ook dit vormt een belangrijk verschil met het laadgedrag bij personenauto’s. De verwachte laadtijd voor bestelauto’s en vrachtwagens verschilt overigens weinig.

Voorbereiden op laadbehoefte

De ondernemers uiten hun zorg over de haalbaarheid van het overstappen naar zero emissie vrachtwagens in de gegeven periode in relatie tot de benodigde laadinfrastructuur en netcapaciteit. In het onderzoek gaf 40% van de bedrijven aan dat ze graag met hun netbeheerder in contact willen komen om hun toekomstige laadbehoefte te bespreken. ElaadNL werkt hiervoor, in samenwerking met de netbeheerders aan de opgave rondom elektrificatie in de logistiek en het voorbereiden van het energiesysteem.

Over deze enquête

De enquête is ingevuld door 210 respondenten. Het is uitgezet binnen de achterban van TLN (een selectie van 4.700 leden) en evofenedex (een selectie van 1.350 leden). Zij vormen de vertegenwoordiging van bedrijven die goederen vervoeren in Nederland. Hierbij maakten beide partijen een selectie, zodat de enquête zich vooral zou concentreren op bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met stadsdistributie. Hiermee is het dus geen representatieve weergave van het ledenbestand, maar levert het wel belangrijke inzichten over de aanstaande vraag naar laadinfrastructuur. Om trends te kunnen herkennen zullen de partijen het onderzoek jaarlijks herhalen.

Meer weten

Meer weten of de plannen rondom elektrificatie delen met de netbeheerder neem dan contact op via Logistiek@elaad.nl 

Over de NAL

In Nederland houdt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ontwikkelingen van de elektrificatie in de logistieke sector bij via de EV-monitor. Daarnaast onderzoekt ook ElaadNL de verwachtingen rondom elektrificatie in de logistiek via de ElaadNL Outlooks. Bovendien werken ElaadNL, TLN en evofenedex nauw samen met de werkgroep Logistiek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om de impact van de elektrificering van de logistieke sector inzichtelijk te maken. De NAL is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor moeten gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.